Den Kloke Teknologi 2018 - call for abstracts

Den Kloke Teknologi er den viktigste møteplassen for teknologidrevet innovasjon og tverrfaglig samhandling for BAEnæringa i Norge. Konferansen skal presentere foredrag som viser beste praksis, smidige løsninger og banebrytende kreativitet ved bruk av BIM / VDC i det bygde miljø.

Vi inviterer med dette bransjen til å sende inn forslag til foredrag til høstens konferanse. Frist for å sende inn forslag er 21. mai.

 

Call for abstracts 2018

 

Vi oppfordrer alle studenter / nyutdannede / under 30 i bransjen til å markere seg i år. Les mer her

 

Den Kloke Teknologi is the most important meeting place for technology-driven innovation and interdisciplinary interaction for the building and construction industry in Norway. The conference will present lectures showing best practices, flexible solutions and groundbreaking creativity using BIM / VDC in the built environment.

 

We invite the industry to submit proposals for lectures to be held at DKT in October.

 

Deadline for submitting proposals is May 21st. 

 

Call for abstracts 2018 english version

 

For programkomiteen

 

Sverre Røed-Bottenvann

GeoForum

917 02599

 

 
Påmeldingsfrist:
1.oktober