Formål

Konferansen vil være på et praktisk og prosessorientert nivå. Derfor er utstillingen en viktig del av konferansen.

Leverandører av forskjellige programvare, utstyr, teknikker, osv inviteres for a etablere et uformelt møtested hvor vi skal få tid til og prate med de andre aktørene rundt digital dataflyt. Som ramme ønsker vi at man på en enkel måte skal vise noe av det mangfoldet som våre leverandører kan fremvise innen dagens dataflyt.

Priser

Utstillingen og ”After digital” finansieres gjennom kr. 10 000,- per utstiller. Dette dekker arealleie og servering. I tillegg betales vanlig deltakeravgift og eventuell overnatting.

 

Informasjon til utstillere 2017

 

Information to Exhibitors at DKT 2017

Utstillingsarealet

Utstillingsarealet ligger rett utenfor plenumssalen og vil være tilgjengelig under hele konferansen. Tildelt areal vil være avhengig av antallet leverandører, men vil ligge på om lag 5-6m². I 2016 ble alle standene fylt opp og vi hadde 21 utstillere på plass! Meld deg på i dag for å sikre deg en stand.

Opp- og nedrigging

Vi setter om ønskelig frem bord og stoler til hver leverandør, men hver enkelt leverandør er ansvarlig for å rigge opp sin plass.

Opprigging kan skje fra søndag 22. oktober klokka 18.00 eller mandag 24. oktober fra 06.00–09.00 (senest!).

Nedrigging tirsdag 24. oktober etter kl. 13.00.

 

 
Påmeldingsfrist:
1.oktober