Programmet er straks klart! Se smakebiter under.

29. oktober

09.00 - 09.10 Velkommen - forventninger til årets konferanse

09.10 - 09.45 Key note

09.45 - 10.05 AI

10.05 - 10.25 Machine Learning

10.25 - 10.45 Pause med utstillingsvandring

10.45 - 11.05 Hackers of Byggebransjen. Visuell programmering har introdusert en generasjon av arkitekter og ingeniører til koding. Generativ design, parametrisk modellering og automatisert BIM; bak alle trendordene skjer det noe som er bra. Lær hvorfor den viktigste trenden i byggebransjen endrer alt, hva og hvem som driver den, og hvordan de flinkeste teknologilederne utnytter verdien best. Foredragsholder: Håvard Vasshaug, Bad Monkeys

11.05 - 11.25 Fra krøll til kode – effektivisering og kvalitetssikring av RIV/RIE modeller. En stor utfordring ved prosjektering av tekniske systemer i byggeprosjekter er den hyppige endringen av underlag og den begrensede tiden tilgjengelig for å finne nye løsninger. For å håndtere dette har vi behov for automatiserte prosjekteringsrutiner samt oversiktsverktøy og funksjonalitet for kvalitetssikring av modeller. Foredraget vil vise hvordan en gruppe elektro- og VVS ingeniører jobber med utvikling av tilleggsapplikasjoner til Revit for å dekke disse behovene. Foredragsholdere: Cathrine Kirkøen-Bere og Eivind Kirkøen-Bere, Norconsult

11.25 - 11.45 Byggegropsmodell med automatikk for laveste grave- og sprengningsnivå. I prosjektet SUS2023 Nytt Universitetssykehus i Stavanger har man funnet nye løsninger på kompleksiteten med at mange forskjellige planumsnivåer som går inn i hverandre, samlet skal danne én tverrfaglig byggegropsmodell. Med innspill fra alle fag sine behov for tiltak i grunnen, er det med stor grad av automatikk skapt en tverrfaglig byggegropsmodell på ca. 60.000 m2 til bruk direkte i maskinstyringen. Foredragsholdere: Erik B. Hersleth, Aas.Jakobsen AS og Mats Bjerva, COWI AS

11.45 - 12.05 Bedre beslutningsgrunnlag med BIM for landskap. BIM for Landskap er mulig med de programvarene vi har i dag. Statsbygg og Sykehusbygg er støttespillere for at Landskapsarkitektfaget har en standard for IFC i Norge som vi kommer langt med. Nytt sykehus i Drammen er et godt eksempel på hvordan Landskapsarkitektene tar sin plass og høster informasjon fra modellen i ulike programvare for å gi oppdraget et bedre beslutningsgrunnlag. Foredragsholder: Åge Langedrag, Multiconsult

12.05 - 13.15 Lunsj

13.15 - 13.25 Introduksjon til Farmers Market - intervju med utstillere.

13.25 - 14.00 BIM Farmers Market. 3 x 10 minutters miniforedrag fra utstillerne i utstillingen

14.00 - 14.20 Entreprenør i utvikling. Det har de siste årene blitt presentert flere eksempler på entreprenører som har startet arbeidet med å utvikle egne løsninger og programvare for å optimalisere ulike arbeidsprosesser. Krav til BIM, og digital informasjonsflyt fra byggherrer, har nå kommet til et nivå der det er vanskelig å innfri disse kravene med hyllevare tilgjengelig i markedet. AF Gruppen vil gjennom prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst for NV vise hvordan prosjektet utvikler programvare for å imøtekomme kravene som er stilt. Foredragsholder: Inge Handagard, AF Anlegg

14.20 - 14.40 Hvilke arbeidsprosesser kjøres nå fullt integrert i modellen og hvilken verdi har prosjektet av dette? Bruk av stedfestede modellkommentarer kan benyttes til mange ulike formål. Samhandling, kollisjoner, HMS registreringer mm. Hvordan få kontroll på alle modellkommentarene (BCF2) når dette skaleres i antall samt hvordan sammenstille disse oppgaven med andre arbeidsoppgaver i prosjektet. Foredragsholder: Steinar G. Rasmussen, Hæhre Entreprenør AS

14.40 - 15.00 Regjeringskvartalet. Mer info kommer

15.00 - 15.20 Pause med utstillingsvandring. Innsjekk på rommene

15.20 - 15.40 Verdien av integrasjon. Mer info kommer

15.40 - 16.00 MMI, foredrag fra entreprenør. Mer info kommer

16.00 - 16.20 MMI, foredrag fra prosjekterende. Mer info kommer

16.20 - 16.45 Pause

16.45 - 17.30 Åpen mikk. Inntil seks aktører holder fem minutters lyntaler i plenumsalen.

17.30 - 18.30 After digital. Mingling med drikke og snacks i utstillingen

19.30             Festmiddag

 

30. oktober

09.00 - 09.20 Betongarbeid og modell på telefon, nettbrett og PC. Det skal det bygges nytt anlegg for behandling av avløpsvann for Molde Sentrum vest. Prosjekterende skal levere modeller med 3D armering, og det forutsettes at byggingen gjøres på grunnlag av disse. Dvs. ingen tegninger eller PDF'er. I tillegg skal all armering bestilles ut ifra modellen. Modellen skal være lett tilgjengelig for alle parter på PC, nettbrett og mobiltelefon. Foredragsholder: Frode Tørresdal, Norconsult informasjonssystemer

09.20 - 09.40 Erfaringer ute fra byggeplassen på et tegningsløst prosjekt. Hvilke løsninger fungerer for arbeidet der ute? På Bane NOR prosjektet Drammen – Kobbervikdalen er arbeidsgrunnlaget levert i sin helhet som IFC. Hva er entreprenørens erfaring med å bruke disse dataene direkte i felt til utsetting, kontroll og direkte som arbeidsgrunnlag for de utførende. Hvilke krav stiller dette til modellene som leveres? Hvilke verktøy har vist seg å fungere i praksis? Foredragsholdere: Thomas Bøhlerengen, Isachsen Anlegg AS og Simen Riseng Olsen, Norconsult

09.40 - 10.00 Digital byggeplass, reisen fra tanke til ferdig bygg - «den nye verktøykassen». Ved Bergen akuttsenter for ungdom, Statsbygg sitt andre Digibyggprosjekt, har totalentreprenør og rådgiver gjennomført og fått erfaringer med oppbygning av systemplattform og ny programvare for digital byggeplass. Fra prosjektering til ferdig arbeidsgrunnlag har oppgaver og underlag vært digitalt. Dette har gitt kort responstid og en har til enhver tid vært oppdatert i felt. Dette har vært støttet av fremdriftsplanlegging med bruk av MMI og 4D simuleringer, logistikkhåndtering og kopling av produktinformasjon i BIM, sammen med SHA simulator for opplæring og adgangskontroll. Foredragsholder: Marlon Nyheim, Åsane Byggmesterforretning

10.00 - 10.20 Pause med utstillingsvandring og utsjekk av rommene

10.20 - 11.00 DKTalent 2019. Fire unge talenter i bransjen presenterer seg selv og en leveranse/metodikk/innovasjon. Deltakerne kårer årets talent!

11.00 - 11.15 Pause med utstillingsvandring

11.15 - 11.35 Virtual Workout for Reality Architects. As BIM is no longer a question, new technologies are making their way to architecture studios. Easy access and affordable pricing enable the use of advanced technology, like VR, on a daily basis. New challenges are also coming along. The possibility of exploring detailed projects in real world scale pushes the boundaries of digital modelling. No more dark corners and forgotten areas. The architects have to stand up for their Design, and model perfectly, effectively, accurately. An excellent workout. Foredragsholder: Julien Benoit, Grape Architects

11.35 - 11.55 AR i design, beslutningstøtte og kommunikasjon. AR er en teknologi i enorm utvikling og det er for tiden stor interesse rundt design av HDM-baserte løsninger. I utviklingen av prosjekt Gardermoen vindtunnel har vi tatt i bruk Magic Leap og utviklet en løsning som tar samhandling til et nytt nivå, der AR kan deles og sees på ulike plattformer for remote sanntid interaksjon. Teamet har i tillegg utviklet en BIM-viewer som kan generere snitt og skalere i sanntid samt en iOS og Android løsning for mixed reality basert samhandling. Foredragsholdere: Knut Ramstad, Nordic office of Architecture og Bjørn-Morten Nerland, Stargate Media

11.55 - 12.10 Pause med utstillingsvandring

12.10 - 12.30 Forvaltning av all digital informasjon i veiprosjektet E6 Ranheim-Værnes – for hele livsløpet. Nye Veier prøver ut en AIM (Asset Information Model) løsning på prosjektet i Trøndelag, basert på en kombinasjon av eksisterende produkter som håndterer BIM og vegnettverk, åpne standarder, CoClass klassifisering og integrasjonsplattformer. Løsningen vil også samhandle med NVDB. Målet er å ta vare på og forvalte de digitale dataene gjennom hele livssyklusen til veianlegget. Foredragsholder: Børge Lundhaug, Nye Veier

12.30 - 12.50 Integrert, innovativ, innsikt gjennom livsløp til digitale tvillinger i olje og gassfelt. Eksponentiell vekst av digitale tvillinger forventes de neste 5 årene, med teknologi som gir nye muligheter for olje og gass operatørene til å finne den første oljen raskere, optimalisere produksjonen, øke kvalitet, sikkerhet og integritet, samt forutsi og forhindre uønskede hendelser. Men en digital tvilling har bare verdi når den har relevante og spesifikke data kombinert med domenekompetanse. Digitale tvillinger kan skape en kontinuerlig digital tråd for å levere integrert, innovativ innsikt gjennom olje- og gassinvesteringens livsløp. Foredragsholder: Are Føllesdal Tjønn, Aker Solutions

12.50 - 13.00 Kåring av årets beste foredrag, beste BIM ide og beste utstiller.

13.00 - 14.00 Lunsj

Se fjorårets program under.

Program DKT 2018

Program DKT 2018 med workshop fra utstillere

 

Program DKT 2017