Information in English

Hvert år setter vi av god tid til utstillingsvandringer - og som utstiller på DKT får du formidlet ditt budskap til de fremste representantene for bruk av BIM / VDC i Norge. På DKT 2018 samlet vi 320 rådgivere, entreprenører, byggherrer, arkitekter og leverandører på Fornebu - og håper å toppe dette i år.

Utstillere 2018:

Utstilling med logo dkt 2018.png