Information in English

Hvert år setter vi av god tid til utstillingsvandringer - og som utstiller på DKT får du formidlet ditt budskap til de fremste representantene for bruk av BIM / VDC i Norge. På DKT 2017 samlet vi 320 rådgivere, entreprenører, byggherrer, arkitekter og leverandører på Fornebu - og håper å toppe dette i år.

I år tilbyr vi utstillerne en mulighet til å avholde korte workshoper / brukermøter for deltakerne. Disse går parallelt med foredragene, så deltakerne må da selv velge om de vil høre på foredrag eller gå på workshop med en utstiller. Vi har et eget møterom for disse workshopene, som ligger rett opp trappen fra utstillingen. Tema for workshopen til utstillerne markedsføres på denne siden og på facebook. Leie av møterom for workshop er inkludert i utstillingsavgiften på kr 10.000. I tillegg betaler utstillere deltakeravgift.

Rigging i utstillingsområdet skjer fra klokka 18.00 den 22. oktober.

 

Workshop

Workshopene gjennomføres i møterom Pontius, som ligger opp trappen for utstillingen.

Tidspunktene for workshopene må harmonere med tidspunktene for foredragene i det ordinære konferanseprogrammet. En workshop på 20 minutter har dermed 15 minutters effektiv tid - de siste fem minuttene må brukes for at deltakerne skal kunne gå ned og inn i foredragssalen igjen. Det er ingen påmelding til workshopene, og deltakerne må selv velge om de vil høre på ordinære foredrag, eller delta på en workshop.

Velg tidspunkt for din workshop her

Velg stand 

Det er plass til 18 utstillere på DKT. Se tegning av utstillingsområdet under, og velg hvilken stand du ønsker her. Det er førstemann til mølla. MERK; du må melde deg på som utstiller først, linken over er kun valg av standplassering. Hver stand er ca 2,5 x 2 meter.

Utstilling med logo dkt 2018.png