BA-næringens innovasjonskonferanse

 

Den Kloke Teknologi (DKT) er den viktigste møteplassen for
teknologidrevet innovasjon og tverrfaglig samhandling for BAEnæringa
i Norge. Konferansen arrangeres i år for 15 gang, med foredrag som viser beste praksis, smidige løsninger og banebrytende kreativitet ved bruk
av BIM / VDC i det bygde miljø.

På bildet: Thomas Angeltveit (Norconsult) ble kåret til årets unge talent på DKT 18

Alle foto fra konferansen: Marius Fiskum