Programmet er klart i slutten av juni - og legges da ut her. For å korte ned på ventetiden kan du laste ned fjorårets program!

Program DKT 2017